سه شنبه 25 مهر 1396 _ 27 محرم 1439 _ 17 اکتبر 2017
فارسی | English
 
 
  امروز
سه شنبه
مهر 1396
25
قمری:27 محرم 1439

میلادی:17 اکتبر 2017
 
 نشریات الکترونیکی
 
 
 
  صفحه اصلی

                                                                                                

 

                                                                     جدول برنامه­ های اولین دوره ­ی ژورنال کلاب پژوهشکده­ ی سلامت روانی_ اجتماعی                                                                                                    

 محمد محکی
 
 
 
Persistent nature of child marriage among women even when it is illegal The case of Nepal  
 
 
1396/5/28

 
 
 
 
 
 پونه اروانه
 
    Negative emotionality and aggression in violent offenders: The moderating role of emotion  dysregulation
1396/6/4  
 
 رقیه خدایی بیرامی       
Women and Addiction
1396/6/11
 
 فریبا پورجبار
 
 
  Aversion to happiness and the experience of happiness the moderating roles of personality
1396/6/18
 
مهدیه کیوان نژاد و سپیده زمانی
 
 
  Do thought control strategies applied to thoughts of suicide influence suicide ideation and suicide risk
1396/6/25
 
 بهزاد عابدینی و افسانه میرزازاده
 
 Compulsive criminal homicide: A new nosology for serial murder
1396/6/26
 

تاریخ  و زمان برگزاری جلسات:28 مرداد ماه لغایت 29 شهریور ماه 1396 روزهای شنبه از ساعت 10:30 تا 12:30
تلفن هماهنگی و ثبت نام: 04134443473
مهلت ثبت نام: 18 الی 22 مرداد ماه
محل برگزاری: تبریز، میدان جهاد(نصف راه)، خیابان ورزش، پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان