جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
فارسی | English
  دوره آموزش روش­ های جستجوی پیشرفته

دوره روش­های جستجوی پیشرفته به همت پژوهشکده سلامت روانی- اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان روز یکشنبه 5 آذر 14:30 لغایت 16:30با حضور تعدادی از علاقمندان به پژوهش و تحقیق در محل پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار گردید. تدریس این کارگاه را آقای دکتر هدایتی از اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر عهده داشتند.


اهم موضوعاتی که در این دوره مورد بحث قرار گرفتند به شرح زیر است:
 

روش­های جستجوی پیشرفته 
انواع روش­های جستجو
مراحل جستجو
انواع ابزارهای جستجو در اینترنت
موتورهای جستجوی نمایه­ ای موتورهای جستجو به زبان طبیعی
راهنمای موضوعی
موتورهای فراجستجو
ابر موتورهای فراجستجو
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی داخلی
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی خارجی